กิจกรรม CSR
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา แองโก เอเชีย จำกัด  จับมือพันธมิตร บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” โดยมี คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

...
ร่วมทอดถวายเทียนพรรษา

ในวันที่ 12 กรกฎาคม บริษัท สยาม เวอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ และกลุ่มบริษัท แองโกล เอเชีย ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยร่วมขบวนแห่เทียนพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี2565 กับโรงเรียนบ้านหุบบอน และ ...

รับมอบรางวัล Carbon footprint

รับมอบรางวัล Carbon footprint บริษัทสยามเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ได้เล็งเห็นปรากฏการณ์Climate change  ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่โลกเกิดปรากฏการณ์นี้ มาจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา มลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้บริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทที่ นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว

...
ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท เล็งเห็นว่า พนักงานเป็นแรงขับเคลื่อน ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท สุขภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในบริษัทที่ต้องดูและรักษาสุขภาพของพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ บริษัทจึงให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในปัจจุบัน

...
CSR ปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์

ปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรในธรรมชาติในท้องถิ่น บริษัทสยาม เซอร์วิส แอนค์ คอนซัลแทนซี่ จำกัดและบริษัทในเครือแองโกลเอเชีย  ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย ปัจจุบันทรัพยากรในธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่

...
CSR โรงเรียนบ้านหุบบอน

บริษัทฯสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อเกิดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อต่อชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สารเสวนากับผู้นำชุมชน หารือปัญหาความเสี่ยงในชุมชนในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เป็นชุมชนที่แข็งแรงในอนาคตต่อไป

...
Company trip

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท  ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าพนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างหนักและทุ่มเทพลังให้กับองค์กร การท่องเที่ยวประจำปีจึงเป็นสวัสดิการดีๆที่ทางผู้บริหารมอบให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งข้อดีของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี คือ คนในองค์กรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการสานสัมพัน...

ป้องกันไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ ที่สร้างความสูญเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี

...
Vaccination COVID-19

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะใช้ มาตรการ ป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู้มีความเสี่ยง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก 

...
CSR (Corporate social Responsibility)

กิจกรรมที่บริษัทสนับสนุน และพยายามจะทำให้ดีที่สุด เพื่อชุมชนรอบข้างของเรา ทั้งในการช่วยเหลือซ่อม สร้าง บริจาคทุนเพื่อการศึกษา หรือสิ่งของในยามปกติ ปีละ 2 ครั้ง หรือในยามทุกข์ยากจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เราพอจะช่วยเหลือได้เราพร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนทุกช่องทาง ผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

...
Sport Day

กิจกรรมส่งเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทาง บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนให้ทุกๆปี ได้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ตำแหน่งอะไร ในวันนี้นั้นไม่สำคัญ ที่สำคัญอยู่ที่การแสดงออกถึงพลังกำลังกาย กำลังใจในการเชียร์ของแต่สี

 

...
Can to Can Journey Infinity Recycle

ก้าวแรกบนเส้นทางการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ในโครงการ Can to Can Journey ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

...
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้

วันที่ (25 พ.ย. 63) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) จับมือภาคีเครือข่าย 6 องค์กร สนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ประเภทกระป๋องอลูมิ...

กิจกรรมเพื่อสังคม”รวมพลัง แบ่งบันความสุข ให้ความรู้แก่น้องๆ ปีที่9”

ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA) มอบทุนการศึกษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวัน และให้ความรู้กับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้กระป๋องอลูมิเนียม ให้เพื่อน้องๆเข้าใจขยะที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียม

...
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเกาะช้าง ในครั้งนี้ พนักงานบริษัท จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ลดปัญหาขยะจากทะเล ที่ถูกคลื่นพัดพาตามชายหาดเกาะช้าง เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม

...