กิจกรรม CSR
Company trip

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท  ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าพนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างหนักและทุ่มเทพลังให้กับองค์กร การท่องเที่ยวประจำปีจึงเป็นสวัสดิการดีๆที่ทางผู้บริหารมอบให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งข้อดีของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี คือ คนในองค์กรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการสานสัมพันธ์ของคนในองค์กร ได้พักผ่อนจากการทำงาน ลดความเครียดจากการทำงาน เป็นกิจกรรมที่ สามารถสร้างความสุขในการทำงาน ให้กับพนักงานในองค์กรได้ดี อีกทั้งยังเป็น แรงจูงใจในการทำงาน ให้กับคนในองค์กรอีกด้วย  
และเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี