เกี่ยวกับเรา
แองโกล เอเซีย กรุ๊ป เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้นำทางด้านการ รับซื้อ ประมูล ซื้อขายอลูมิเนียมอินกอต แท่งอลูมิเนียมและเศษชิ้นงานโลหะทุกชนิดพร้อมรับกำจัดบำบัดเศษอลูมิเนียม และรีไซเคิลอลูมิเนียม ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ค้าอลูมิเนียมระหว่างประเทศรายสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากประสบการณ์ ความสำเร็จ และความยืดหยุ่นในการผลิตที่สามารถตอบสนองให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทำให้องค์กรสามารถขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศในเอเชีย ได้แก่ เวียดนามและประเทศไทย โดยในประเทศไทย ได้ก่อตั้งบริษัท สยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้บริการผลิต และจำหน่ายอลูมิเนียมผสม (Aluminium Alloy) ให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดย แองโกล เอเซีย กรุ๊ป ร่วมเป็นผู้สนับสนุนวิทยากรและองค์ความรู้ในการดำเนินการ

มุ่งสู่การสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กร ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเลือกใช้ก๊าซและพลังงานสะอาดเข้ามามีส่วนในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดและบำบัดมลพิษภายในโรงงานมาตรฐานสากล ISO14001:2015, ISO9001:2015 และเพื่อความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรผู้เปรียบเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญให้มีศักยภาพในการบริการลูกค้าได้อย่างไม่สิ้นสุด พร้อมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการทำงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

คุณภาพของสินค้า มาตรฐานของการผลิต ศักยภาพในการบริหารจัดภายในองค์กรที่เป็นระบบ คือ 3 สิ่งที่ช่วยเน้นย้ำถึงศักยภาพความพร้อมของ บริษัท สยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ในการผลิตได้เป็นอย่างดีการันตีโดยการได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำระดับโลกรวมทั้งความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน

ข้อมูลบริษัท
ก่อตั้ง 11 เมษายน 2540
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
President & CEO Mr. Chris Hirst
บุคลากร 265 คน
กำลังการผลิต 70,000 ตันต่อปี
ปริมาณซื้อขาย 48,000 ตันต่อเดือน
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015
เว็บไซต์ www.angloasiagroup.com
โรงงานของเรา
        
Head Office
Anglo Asia Trading Co., Ltd.
เลขที่ 62/19 พร้อมพรรคเพลส ถนนสุขุมวิท 49/6 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +662 185 2255
โทรสาร +662 185 2256
มือถือ +668 1842 6001
e-mail: trading@angloasia-group.com
Business Activities: International Traders of Aluminium Scrap and Ingot

Anglo Asia Trading (Singapore)
Anglo Asia Trading (Singapore) Pte. Ltd.
16 Raffles Quey, #33-03 Hong Leong Building, Singapore 044581
e-mail: trading@angloasia-group.com
Business Activities; Trading of Metals and Metal Ores

โรงงาน (ประเทศไทย)
Siam Services & Consultancy Co., Ltd.
เลขที่ 38/2 หมู่ 2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ +662 185 2255
โทรสาร +662 185 2256
e-mail: ssc.siamservices@gmail.com

โรงงาน (เวียดนาม)
Anglo Asia Alloys Vietnam Co., Ltd.
Floor 4, Tuệ Tâm Building, Dong Son Urban Area, Phuc Thang Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Tel: +84 -2435997026
e-mail: aaav@angloasia-group.com


CERTIFICATE