กิจกรรม CSR
Sport Day

กิจกรรมส่งเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทาง บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนให้ทุกๆปี ได้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ตำแหน่งอะไร ในวันนี้นั้นไม่สำคัญ ที่สำคัญอยู่ที่การแสดงออกถึงพลังกำลังกาย กำลังใจในการเชียร์ของแต่สี เพื่อให้ได้ชัยชนะเป็นหนึ่ง คู่ควรกับถ้วยรางวัล Overall Group Winner