กิจกรรม CSR
CSR ปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์

ปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรในธรรมชาติในท้องถิ่น บริษัทสยาม เซอร์วิส แอนค์ คอนซัลแทนซี่ จำกัดและบริษัทในเครือแองโกลเอเชีย  ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย ปัจจุบันทรัพยากรในธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ มีจำวนลดน้อยลงและถูกทำลายโดย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพื้นฟู ทรัพยากรแนวปะการังให้ยังคงอยู่ และเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ บริษัทได้ลงพื้นที่ แสมสาร ร่วมกันสร้าง ธนาคารปะการัง ให้เติบโตและเป็นพ่อแม่พันธ์ปะการัง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลต่อไป