กิจกรรม CSR
รับมอบรางวัล Carbon footprint

รับมอบรางวัล Carbon footprint บริษัทสยามเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ได้เล็งเห็นปรากฏการณ์Climate change  ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่โลกเกิดปรากฏการณ์นี้ มาจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา มลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้บริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทที่ นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว นำมารีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดการเกิดCarbon footprint  บริษัทได้รับการประเมินจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (อบก) และได้รับผ่านการประเมินCarbon foot print ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็น 1 ใน 7 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมายนี้