กิจกรรม CSR
กิจกรรมเพื่อสังคม”รวมพลัง แบ่งบันความสุข ให้ความรู้แก่น้องๆ ปีที่9”

ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA) มอบทุนการศึกษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวัน และให้ความรู้กับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้กระป๋องอลูมิเนียม ให้เพื่อน้องๆเข้าใจขยะที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียม สามารถคัดแยก และมีมูลค่าสามารถเก็บและนำไปขายเป็นทุนทรัพย์ได้ ณ โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง จังหวัดระยอง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563