กิจกรรม CSR
Vaccination COVID-19

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะใช้ มาตรการ ป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู้มีความเสี่ยง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น

                 ผู้บริหารบริษัท สยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นว่า พนักงานทุกคนรวมทั้งครอบครัว ต้องได้รับเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของบริษัทจะดำเนินการได้ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความรุนแรงของโรค และเพื่อไม่ให้พนักงานเกิดความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอก-และภายในบริษัท จึงได้จัดหาวัคซีน ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งเข็ม1และ2 , และบริษัท ยังมีมาตรการคุมเข้มให้กับพนักงาน และบุคคลที่มาติดต่อ จากภายนอก เพื่อคัดกรอง และป้องกันการติดต่อของโรค รวมไปถึง การมีการตรวจวัด Antigen Test Kit (ATK) ให้กับพนักงานอีกด้วย