กิจกรรม CSR
Can to Can Journey Infinity Recycle

ก้าวแรกบนเส้นทางการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ในโครงการ Can to Can Journey ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐอื่นๆ พร้อมด้วยภาคเอกชนโครงการ Can to Can Journey ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและรีไซเคิลอะลูมิเนียม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสของไทยจากการพัฒนาระบบการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมแบบสมบูรณ์ หรือ 100%Close-Loop Recycling Aluminum รวมถึงการเป็นต้นแบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาระบบรีไซเคิลประเภทอื่น ๆ ต่อไป เพื่อสร้างการจัดการที่ยั่งยืนที่แท้จริงสำหรับ Can to Can Journey ในครั้งนี้ เริ่มต้นการเดินทางที่บริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท ชบาบางกอก จำกัด บริษัท แองโก เอเชีย เทรดดิ้ง และบริษัท ยูเอซีเจ ประเทศไทย จำกัด