กิจกรรม CSR
Can to Can Journey Infinity Recycle

ก้าวแรกบนเส้นทางการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ในโครงการ Can to Can Journey ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

...
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้

วันที่ (25 พ.ย. 63) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) จับมือภาคีเครือข่าย 6 องค์กร สนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ประเภทกระป๋องอลูมิ...

กิจกรรมเพื่อสังคม”รวมพลัง แบ่งบันความสุข ให้ความรู้แก่น้องๆ ปีที่9”

ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA) มอบทุนการศึกษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวัน และให้ความรู้กับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้กระป๋องอลูมิเนียม ให้เพื่อน้องๆเข้าใจขยะที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียม

...
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเกาะช้าง ในครั้งนี้ พนักงานบริษัท จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ลดปัญหาขยะจากทะเล ที่ถูกคลื่นพัดพาตามชายหาดเกาะช้าง เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม

...