ผลิตและจำหน่าย แท่งอลูมิเนียม

เราใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบดีที่สุด การหลอม ขึ้นรูปอลูมิเนียม ภายใต้ความพร้อมด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตรวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่สูง ควบคุมดูแลการผลิตด้วยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการในทุกขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัดด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์สินค้าผ่านห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลและตรงตามที่ลูกค้าต้องการปัจจุบันด้วยสินค้าคุณภาพและกำลังการผลิตของบริษัทที่เพียงพอต่อความต้องการสามารถตอบสนองต่อลูกค...

รับจ้างหลอมคืนตามสเปค

ด้วยศักยภาพในการผลิตและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ บริษัทสยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด สามารถผลิตอลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติพิเศษได้อย่างหลากหลายครอบคลุมในทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียมประเภท ADC3, ADC6, ADC12, AC2B,AC4B, AC4C, LM6, LM25, ENAC422000, ENAC433000 ฯลฯและอลูมิเนียมคุณสมบัติพิเศษ ทั้งยังมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการ ลูกค้าจึงสามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้ไลน์การผลิตของลูกค้าสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง

...
รีไซเคิลอลูมิเนียมและอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็ก

ความรู้และความเชี่ยวชาญในการคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ จากเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมถึงประสิทธิภาพของเตาหลอมโดยกระบวนนี้ทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ยังช่วยลดต้นทุน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานปลายทางต่อไป บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนโดยการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องตามหลักการพลังงานยั่งยืน ด้วยการให้บริการ ดำเนินธุรกิจหมุนเวียนเศษกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว 100% จากทั่วประเทศ นำมาเข้าสู่กระบวนการแปรสภา...

ซื้อขายระหว่างประเทศ นำเข้าและส่งออก อลูมิเนียมและเศษโลหะทุกประเภท

แองโกล เอเซีย กรุ๊ป เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้นำทางด้านการ รับซื้อ ประมูล ซื้อขายอลูมิเนียมอินกอต แท่งอลูมิเนียมและเศษชิ้นงานโลหะทุกชนิดพร้อมรับกำจัดบำบัดเศษอลูมิเนียม และรีไซเคิลอลูมิเนียม ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ค้าอลูมิเนียมระหว่างประเทศรายสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากประสบการณ์ ความสำเร็จ และความยืดหยุ่นในการผลิตที่สามารถตอบสนองให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทำให้องค์กรสามารถขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศในเอเชีย ได้แก่ เวียดนามและประเทศไทย โดย...