โรงงานของเรา
        
Head Office
Anglo Asia Trading Co., Ltd.
เลขที่ 62/19 พร้อมพรรคเพลส ถนนสุขุมวิท 49/6 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +662 185 2255
โทรสาร +662 185 2256
มือถือ +668 1842 6001
e-mail: trading@angloasia-group.com
Business Activities: International Traders of Aluminium Scrap and Ingot

Anglo Asia Trading (Singapore)
Anglo Asia Trading (Singapore) Pte. Ltd.
16 Raffles Quey, #33-03 Hong Leong Building, Singapore 044581
e-mail: trading@angloasia-group.com
Business Activities; Trading of Metals and Metal Ores

โรงงาน (ประเทศไทย)
Siam Services & Consultancy Co., Ltd.
เลขที่ 38/2 หมู่ 2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ +662 185 2255
โทรสาร +662 185 2256
e-mail: ssc.siamservices@gmail.com

โรงงาน (เวียดนาม)
Anglo Asia Alloys Vietnam Co., Ltd.
Floor 4, Tuệ Tâm Building, Dong Son Urban Area, Phuc Thang Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Tel: +84 -2435997026
e-mail: aaav@angloasia-group.com