โรงงานของเรา
        
Head Office
Anglo Asia Trading Co., Ltd.
เลขที่ 62/19 พร้อมพรรคเพลส ถนนสุขุมวิท 49/6 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +662 185 2255
โทรสาร +662 185 2256
มือถือ +668 1842 6001
e-mail: trading@angloasia-group.com
Business Activities: International Traders of Aluminium Scrap and Ingot


โรงงาน (ประเทศไทย)
Siam Services & Consultancy Co., Ltd.
เลขที่ 38/2 หมู่ 2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ +662 185 2255
โทรสาร +662 185 2256
e-mail: ssc.siamservices@gmail.com

โรงงาน (เวียดนาม)
Anglo Asia Alloys Vietnam Co., Ltd.
Thang Tri Hamlet, Minh Tri Commune, Soc Son District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel: +84 -2435997026
e-mail: angloasiavietnam@gmail.com